Search for:
rok podatkowy 2022

Koniec roku podatkowego

Zbliża się koniec roku 2022, czas świąt, sylwestra, radości i składania zeznania podatkowego PIT.
W tym czasie warto zastanowić się nad możliwościami jakie daje podatnikom jedna z odsłon Polskiego Ładu.
W trakcie bieżącego roku dokonano zmiany podstawowej stawki podatku dochodowego z 17% na 12%. Może to powodować sytuację, w której wcześniej wybrana forma opodatkowania przestaje być optymalna.

Zmiany form opodatkowania

Koniec roku podatkowego

Na szczęście wprowadzono możliwość zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego i ryczałtu na zasady ogólne. Dokonanie jej jest bardzo proste, wystarczy terminowo złożyć zeznanie PIT-36 zamiast standardowego dla danej formy opodatkowania druku.
Rozliczenie na zasadach ogólnych roku 2022 nie jest jednoznaczne ze zmianą formy opodatkowania dla roku 2023. Trzeba mieć na uwadze, że korekty takiej należy dokonać na zasadach obowiązujących w latach poprzednich, czyli w CEIDG do 20 lutego danego roku.

Konferencja na tematy rachunkowe

Wysokość składek ZUS 2021

Na początku każdego roku zmianie ulegają wysokości składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Wpływ na ich wysokość ma bowiem zmiana podstawy wymiaru składek ZUS, która służy ustalaniu nowych wysokości składek.

Jaka będzie wysokość składek ZUS w 2021?


O nowej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w 2021 roku, informował Zakład Ubezpieczeń Społecznych już w grudniu 2020 roku.Nowe składki ZUS społeczne w 2021 roku.
Zgodnie z informacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 stycznia 2021 roku najniższa wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne będzie kształtowała się na poziomie:

  • nie mniej niż 840 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. – 2800 zł) – w przypadku nowych firm prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych
  • nie mniej niżeli 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5259 zł) – w przypadku starszych firm prowadzących działalność dłużej niżeli 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zmiana w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy 2021

Wiele zmian, które przyniósł rok 2020 spowodowało konieczność wprowadzenia kilku istotnych zmian w prawie pracy.
Będą one dotyczyły m.in. płacy minimalnej, urlopów, pracy zdalnej, umów o dzieło.
Zmiany są konieczne, gdyż jesteśmy zobligowani, aby dostosować się do przepisów unijnych. Podyktowane są one również obecną sytuacją na rynku pracy, a ten poprzez epidemię koronawirusa, znacznie zmienił swój całokształt.
Nowelizacja zmieni sytuację zarówno pracownika jak i pracodawcy.


Oto najważniejsze reformy prawa pracy:


– wzrost płacy minimalnej, od stycznia 2021 r. jej wysokość będzie wynosiła 2800 zł brutto,
– wzrost stawki godzinowej dla umów cywilno-porawnych na 18,30 zł brutto,
– zgłaszanie umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– zniesienie ulgi podatkowej dla Polaków zatrudnionych za granicą,
– regulacja pracy zdalnej jako formy świadczenia usług oraz zróżnicowanie jej z telepracą,
– zmiany w uprawnieniach rodzicielskich w związku z dyrektywą unijną.