Search for:
rok podatkowy 2022

Koniec roku podatkowego

Zbliża się koniec roku 2022, czas świąt, sylwestra, radości i składania zeznania podatkowego PIT.
W tym czasie warto zastanowić się nad możliwościami jakie daje podatnikom jedna z odsłon Polskiego Ładu.
W trakcie bieżącego roku dokonano zmiany podstawowej stawki podatku dochodowego z 17% na 12%. Może to powodować sytuację, w której wcześniej wybrana forma opodatkowania przestaje być optymalna.

Zmiany form opodatkowania

Koniec roku podatkowego

Na szczęście wprowadzono możliwość zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego i ryczałtu na zasady ogólne. Dokonanie jej jest bardzo proste, wystarczy terminowo złożyć zeznanie PIT-36 zamiast standardowego dla danej formy opodatkowania druku.
Rozliczenie na zasadach ogólnych roku 2022 nie jest jednoznaczne ze zmianą formy opodatkowania dla roku 2023. Trzeba mieć na uwadze, że korekty takiej należy dokonać na zasadach obowiązujących w latach poprzednich, czyli w CEIDG do 20 lutego danego roku.

Faktury korygujące

FAKTURY KORYGUJĄCE – ZMIANY 2021

Z początkiem roku 2021r. w życie weszły zmiany dotyczące rozliczania faktur korygujących przez sprzedawców i nabywców o których jest mowa w art. 29a ust.13 i 14 ustawy o VAT.

Dotyczy to faktur korygujących z wykazanym podatkiem , które obniżają podstawę opodatkowania i VAT należny w związku:

  • ze zwrotem towarów lub opakowań,
  • z udzieleniem obniżki lub opustu cen po dokonaniu sprzedaży,
  • z pomyłkowym wykazaniem na fakturze kwoty podatku wyższej niż należna,
  • ze zwrotem nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,

W praktyce wygląda to następująco:

* zniesiony został warunek uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej „in minus”, a sprzedawca będzie mógł obniżyć VAT już w okresie wystawienia faktury korygującej, przy łącznym spełnieniu warunków:

  1. z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub tych usług tj. z dokumentacji wynika, że nabywca wie, że doszło lub w jakich sytuacjach bezie dochodzić do zmiany warunków transakcji skutkiem czego będzie zmniejszenie wysokości wynagrodzenia.
  2. z posiadanej dokumentacji wynika również, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego oraz
  3. faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczonych usług oraz w zakresie spełnienia tych uzgodnionych warunków.

* Istnieją przepisy przejściowe:

  • do rozliczania faktur „in minus” wystawionych po 01 stycznia 2021r. podatnicy mogą wybrać stosowanie dotychczasowych zasad , które obowiązywały do 31.12.2020r.

Ważne!
Stosowanie przepisów przejściowych jest możliwe pod warunkiem uzgodnienia tych zasad pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi , a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021r.