Search for:
Ryczałt

Ryczałt - rozliczenia ryczałtu - Bydgoszcz

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej.
Podatek płaci się od przychodu, bez pomniejszania o poniesione w danym okresie koszty.

Jest to jedna z kilku form opodatkowania poza zasadami ogólnymi, podatkiem liniowym oraz kartą podatkową.

Opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody osób fizycznych oraz przedsiębiorców osiągane z tytułu prowadzenia:

  • • pozarolniczej działalności gospodarczej
  • • umów najmu, podnajmu, dzierżawy i innych o podobnym charakterze
  • • działalności osób duchownych
  • • tytułu art. 20 ust. 1c ustawy PIT

W wyniku zmian w ustawie o ryczałcie, które weszły w życie na początku 2021 r., obowiązują obecnie następujące stawki ryczałtu:
17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%.

Poza katalogiem nowych stawek, zmianie uległa również definicja wolnych zawodów, która poszerza katalog zawodów uprawnionych do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Podatek w formie ryczałtu podatnicy są zobowiązani wpłacać za każdy miesiąc w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Rozliczenia ryczałtu można dokonywać także kwartalnie w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.
Ten rodzaj opłacania ryczałtu mogą zastosować podatnicy, którzy rozpoczęli działalność oraz osiągnęli przychody nieprzekraczające w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 euro.
Podatnicy dokonują wyboru o kwartalnej formie rozliczania ryczałtu w zeznaniu rocznym za dany rok.

W ramach prowadzenia przez nasze biuro ewidencji ryczałtowych dla klienta, oferujemy następujące czynności:

  • - ewidencja przychodów
  • - ewidencje i rejestry VAT
  • - bieżące rozliczenia z US i ZUS
  • - roczne rozliczenia z US i ZUS
  • - elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych
  • - reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej