Search for:

Oferowane przez nas usługi obejmują m.in. prowadzenie pełnej księgowości. Nasze biuro rachunkowe w Bydgoszczy zapewnia obsługę tego najbardziej skomplikowanego typu rozliczenia podatkowego działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami odpowiednio należy zaksięgować wszystkie operacje dokonywane przez przedsiębiorstwo oraz przechowywać wszystkie dokumenty kupna i sprzedaży.

Prowadzenie księgowości, usługi księgowej w Bydgoszczy

Pełna księgowość polega także na odnotowaniu wszelkich transakcji, przelewów przychodzących i wychodzących oraz operacji związanych z magazynem. Do jej prowadzenia zobligowane są takie podmioty, jak:

 1. spółki: akcyjne, z o.o., komandytowo-akcyjne, jawne, cywilne, partnerskie,
 2. osoby fizyczne,
 3. spółdzielnie,

pod warunkiem że ich przychody netto w ubiegłym roku podatkowym przekroczyły 2 000 000 euro w skali roku.

Na tego typu rozliczenie podatkowe mogą zdecydować się również inni klienci — bez względu na charakter działalności. Im również nasze biuro rachunkowe zapewnia profesjonalną pomoc księgowej. Warto rozważyć prowadzenie pełnej księgowości, jeśli może to przełożyć się na większą płynność albo korzystniejszy cash flow.

Na czym polega obsługa w zakresie pełnej księgowości?

Proponowana przez nasze biuro rachunkowe obsługa księgowa w tym zakresie polega na prowadzeniu takiej dokumentacji, jak:

  1. dziennik,
  2. konta ksiąg: głównej i pomocniczej,
  3. zestawienie obrotów i sald w księdze głównej oraz na kontach pomocniczych,
  4. wykaz składników pasywów i aktywów.
 •  

Większość operacji gospodarczych wymaga rejestrowania, a okresowo sporządza się też dokumenty podsumowujące i objaśnienia.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej formy opodatkowania, związane z nią usługi księgowe można zlecić naszemu biuru rachunkowemu w ramach stałej obsługi i skorzystać z pomocy doświadczonej księgowej. Zadba ona o to, aby wszystkie operacje przeprowadzane były zgodnie z wymogami.

Cena za prowadzenie pełnej księgowości zależy m.in. od liczby dokumentów. W ramach świadczonej obsługi wykonamy wszelkie wymagane rozliczenia podatkowe i sporządzimy sprawozdania finansowe, które umożliwiają rzetelną ocenę sytuacji majątkowej firmy. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące realizowanych przez nas usług księgowych w Bydgoszczy, zachęcamy do kontaktu!