Search for:
Program do fakturowania - Subiekt 123

Program Subiekt123

 

Specjalnie dla klientów naszego Biura Rachunkowego udostępniamy bezpłatnie przyjazny i łatwy w obsłudze system fakturowania Subiekt123.

 

Korzystając z przeglądarki program daje możliwość wystawiania dokumentów handlowych (w tym cyklicznych), zarządzania informacjami o klientach oraz prowadzenia kartotek usług i towarów. Praca z programem możliwa jest z dowolnego miejsca – wystarczy dostęp do internetu. Wersja podstawowa programu obejmuje funkcje bazowe, takie jak fakturowanie i wystawianie paragonów, zarządzanie klientami oraz usługami i towarami. Ciekawą cechą aplikacji jest możliwość samodzielnego wyboru potrzebnych modułów dodatkowych. (np. fiskalizacja, dodatkowi użytkownicy).

Subiekt123 to program, który umożliwia również wystawianie faktur w walucie obcej i znakomicie integruje się z programami księgowymi takimi jak Rachmistrz  GT / Nexo, czy Rewizor GT / Nexo.
W przypadku programów linii GT komunikacja odbywa się z wykorzystaniem wygenerowanych plików edi++.
Możliwa jest również kontrola rozrachunków (należności i zobowiązania).

Najważniejsze możliwości Subiekta 123:

 – obsługa dokumentów sprzedaży – wystawianie faktur i paragonów online;

 – dokumenty w walucie – wystawianie dokumentów w obcej walucie;

 – prowadzenie bazy usług i towarów – możliwość tworzenia grup produktów oraz ich wyszukiwania w klasyfikacji PKWiU;

 – kartoteki klientów – zarządzanie informacjami o klientach wraz z ich danymi teleadresowymi, numerem konta bankowego, uzgodnionym terminem płatności, wysokością przyznanego rabatu;

 – zestawienia – możliwość łatwego generowania różnego rodzaju zestawień, takich jak bilans, sprzedaż w okresie, sprzedaż według klientów itd.

 – obsługa JPK – aplikacja pozwala na generowanie plików JPK_VAT oraz JPK_FA;

 – fiskalizacja – drukowanie paragonów na drukarce fiskalnej z wykorzystanie Serwera Urządzeń Zewnętrznych;

 – dostęp do aplikacji w ramach jednego abonamentu dla kilku pracowników tej samej firmy;

 – terminarz płatności – aplikacja wyświetla informacje o nadchodzących terminach płatności zgodnie z określeniu parametrów (np. sposobu rozliczania podatków) na początku pracy z programem aplikacja wyświetla informację o nadchodzącej płatności;

 – szybki dostęp do najczęściej wykonywanych czynności lub najczęściej obsługiwanych klientów poprzez indywidualne ustawienie pulpitu.