Koniec roku podatkowego

Zbliża się koniec roku 2022, czas świąt, sylwestra, radości i składania zeznania podatkowego PIT.
W tym czasie warto zastanowić się nad możliwościami jakie daje podatnikom jedna z odsłon Polskiego Ładu.
W trakcie bieżącego roku dokonano zmiany podstawowej stawki podatku dochodowego z 17% na 12%. Może to powodować sytuację, w której wcześniej wybrana forma opodatkowania przestaje być optymalna.

Zmiany form opodatkowania

Koniec roku podatkowego

Na szczęście wprowadzono możliwość zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego i ryczałtu na zasady ogólne. Dokonanie jej jest bardzo proste, wystarczy terminowo złożyć zeznanie PIT-36 zamiast standardowego dla danej formy opodatkowania druku.
Rozliczenie na zasadach ogólnych roku 2022 nie jest jednoznaczne ze zmianą formy opodatkowania dla roku 2023. Trzeba mieć na uwadze, że korekty takiej należy dokonać na zasadach obowiązujących w latach poprzednich, czyli w CEIDG do 20 lutego danego roku.