FAKTURY KORYGUJĄCE – ZMIANY 2021

Z początkiem roku 2021r. w życie weszły zmiany dotyczące rozliczania faktur korygujących przez sprzedawców i nabywców o których jest mowa w art. 29a ust.13 i 14 ustawy o VAT.

Dotyczy to faktur korygujących z wykazanym podatkiem , które obniżają podstawę opodatkowania i VAT należny w związku:

  • ze zwrotem towarów lub opakowań,
  • z udzieleniem obniżki lub opustu cen po dokonaniu sprzedaży,
  • z pomyłkowym wykazaniem na fakturze kwoty podatku wyższej niż należna,
  • ze zwrotem nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,

W praktyce wygląda to następująco:

* zniesiony został warunek uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej „in minus”, a sprzedawca będzie mógł obniżyć VAT już w okresie wystawienia faktury korygującej, przy łącznym spełnieniu warunków:

  1. z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub tych usług tj. z dokumentacji wynika, że nabywca wie, że doszło lub w jakich sytuacjach bezie dochodzić do zmiany warunków transakcji skutkiem czego będzie zmniejszenie wysokości wynagrodzenia.
  2. z posiadanej dokumentacji wynika również, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego oraz
  3. faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczonych usług oraz w zakresie spełnienia tych uzgodnionych warunków.

* Istnieją przepisy przejściowe:

  • do rozliczania faktur „in minus” wystawionych po 01 stycznia 2021r. podatnicy mogą wybrać stosowanie dotychczasowych zasad , które obowiązywały do 31.12.2020r.

Ważne!
Stosowanie przepisów przejściowych jest możliwe pod warunkiem uzgodnienia tych zasad pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi , a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021r.