Wysokość składek ZUS 2021

Na początku każdego roku zmianie ulegają wysokości składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Wpływ na ich wysokość ma bowiem zmiana podstawy wymiaru składek ZUS, która służy ustalaniu nowych wysokości składek.

Jaka będzie wysokość składek ZUS w 2021?


O nowej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w 2021 roku, informował Zakład Ubezpieczeń Społecznych już w grudniu 2020 roku.Nowe składki ZUS społeczne w 2021 roku.
Zgodnie z informacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 stycznia 2021 roku najniższa wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne będzie kształtowała się na poziomie:

  • nie mniej niż 840 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. – 2800 zł) – w przypadku nowych firm prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych
  • nie mniej niżeli 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5259 zł) – w przypadku starszych firm prowadzących działalność dłużej niżeli 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.