Zmiany w prawie pracy 2021

Wiele zmian, które przyniósł rok 2020 spowodowało konieczność wprowadzenia kilku istotnych zmian w prawie pracy.
Będą one dotyczyły m.in. płacy minimalnej, urlopów, pracy zdalnej, umów o dzieło.
Zmiany są konieczne, gdyż jesteśmy zobligowani, aby dostosować się do przepisów unijnych. Podyktowane są one również obecną sytuacją na rynku pracy, a ten poprzez epidemię koronawirusa, znacznie zmienił swój całokształt.
Nowelizacja zmieni sytuację zarówno pracownika jak i pracodawcy.


Oto najważniejsze reformy prawa pracy:


– wzrost płacy minimalnej, od stycznia 2021 r. jej wysokość będzie wynosiła 2800 zł brutto,
– wzrost stawki godzinowej dla umów cywilno-porawnych na 18,30 zł brutto,
– zgłaszanie umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– zniesienie ulgi podatkowej dla Polaków zatrudnionych za granicą,
– regulacja pracy zdalnej jako formy świadczenia usług oraz zróżnicowanie jej z telepracą,
– zmiany w uprawnieniach rodzicielskich w związku z dyrektywą unijną.